STT Các điểm giao dịch Địa chỉ lắp đặt Điện thoại
1 CHGD số 4 Đinh Lễ CHGD Số 4 Đinh Lễ - Tràng Tiền - Hoàn Kiếm- Hà Nội 024.39341957/024.38241712